Kontakt
Biura:
   ul. Wolności 21
   42-672 Wieszowa

   tel         48(32)345 43 19
   email    [email protected]

Zakład odzysku węgla w Bukowie:
   tel      48(32)454 40 30

Dział sprzedaży:
   tel      48 601 774 606